W czwartek 23 marca w Łukowie odbędzie się podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Pocztą Polską
a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Umowa dotyczy wynajmu pomieszczeń w budynku łukowskiej poczty na potrzeby Oddziału Terenowego, gdzie mieszkańcy Łukowa i okolic będą mogli oddawać krew.

Do czasu pandemii Oddział Terenowy RCKiK mieścił się w budynku łukowskiego szpitala. Obecnie krew oddawana jest pomieszczeniach w budynku „Łuksji”. Był też taki czas kiedy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wynajmowało pomieszczenia przy ul. Wyszyńskiego od Zakładu Gospodarki Lokalowej. Z tej lokalizacji jednak zrezygnowano. W zamian podjęto rozmowy z Pocztą Polską, w których pośredniczył m.in. Paweł Pasik, pracujący na co dzień w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Efekt tych rozmów to umowa o współpracy pomiędzy Pocztą Polską a Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, która zostanie oficjalnie podpisana 23 marca na spotkaniu w Łukowie. Podpisy pod umową złożą Małgorzata Orzeł, dyrektor RCKiK w Lublinie oraz Wojciech Krysztofik, wiceprezes Poczty Polskiej.