Gmina Łuków przygotowuje się do budowy kolejnej oczyszczalni ścieków. Ma się ona znajdować w Sięciaszce Drugiej. Już ogłoszono przetarg na wykonanie robót, które będą współfinansowane ze środków drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.

Obecnie w gminie Łuków jest oczyszczalnia w Ryżkach o przepustowości 200 metrów sześciennych na dobę, która obsługuje Czerśl, Ryżki i Sięciaszkę Drugą. Władze gminy uznały, że zamiast rozbudowy tego obiektu bardziej opłacalna będzie budowa nowego. Pierwotnie planowano, że nowa oczyszczalnia będzie mogła przyjąć 600 metrów sześciennych nieczystości na dobę. Ceny materiałów i robocizny wzrosły jednak tak drastycznie, że taka inwestycja byłaby bardzo kosztowna. Zdecydowano się wiec na budowę jednego ciągu technologicznego o przepustowości 300 metrów na dobę.

Pomimo zmniejszenia zakresu inwestycji nowa oczyszczalnia przejmie odbiorców z Czerśli, Ryżek i Sięciaszki.

Potencjalni wykonawcy budowy oczyszczalni ścieków w Sięciaszce Drugiej mogą składać oferty do 13 kwietnia, a cała inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 2 lat. Na to zadanie władze gminy otrzymały z Rządowego Funduszu Polski Ład blisko 9 mln zł.