W Łukowie postało Integracyjne Stowarzyszenie Wędkarzy Ziemi Łukowskiej „Miś”. Celem jego działalności jest integracja poprzez naukę wędkowania z osobami niepełnosprawnymi ruchowo, intelektualnie i tzw. „trudną młodzieżą” oraz wędkarzami niezrzeszonymi w PZW.

Jak informują nas członkowie nowego stowarzyszenia, zamierzają oni prowadzić szkółkę wędkarską dla dorosłych, młodzieży i dzieci. Ale skupiać się będą nie tylko na wędkarstwie. Jak informuje nas przedstawiciel Stowarzyszenia Marek Kowalski – „Będą organizowane szkolenia z pierwszej pomocy oraz z zachowania nad wodą. Prowadzona będzie również nauka pływania i podstawy survivalu. Organizowane będą również spotkania z terapeutami uzależnień.”