Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Piłsudskiego w Łukowie obchodzi w tym roku 104. rocznicę powstania. Z tej okazji, 20 marca,  dzień po imieninach patrona „Trójki”, odbędzie się msza św. i uroczysta akademia.

Obchody 104. rocznicy powstania Szkoły Podstawowej nr 3 rozpoczną się o godzinie 9.00 mszą w kościele NMP Matki Kościoła. Następnie w szkole odbędzie się uroczysta akademia, a po niej okolicznościowe spotkanie pracowników szkoły i zaproszonych gości.

„Trójka”, to obok I LO, najstarsza placówka oświatowa w Łukowie. Powstała w październiku 1919 roku z inicjatywy łukowskiego Koła Związku Kolejarzy. Do szkoły przyjęto wówczas 232 uczniów. Kierownikiem szkoły został Stanisław Kruczek, a pracowało w niej pięciu nauczycieli i katechetka. Od 1936 roku szkoła nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dziś dyrektorem SP nr 3 jest Małgorzata Ławecka. Uczy się
w niej 222 uczniów i pracuje 28 nauczycieli.