W dniu pierwszej rocznicy napaści Rosji na Ukrainę, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego przedstawił raport o pomocy udzielonej Ukrainie przez województwo lubelskie. Opracowany dokument podsumowuje pomoc, jakiej przez ostatnich dwanaście miesięcy udzielił naszym wschodnim sąsiadom poszczególne samorządy, w tym gminy i miasta powiatu łukowskiego.

POWIAT  ŁUKOWSKI:

Starostwo Powiatowe w Łukowie:

– wsparcie finansowe 708,5 tys. (668,6 tys. zł ze środków od Wojewody Lubelskiego oraz 40 tys. zł z budżetu powiatu)

– w PUP w Łukowie zarejestrowało się 60 uchodźców, z których 21 podjęło staże lub zostało zatrudnionych przy pracach interwencyjnych. Ponadto wpłynęły 332 powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy od podmiotów z terenu powiatu.

Miasto Łuków

649 uchodźcom nadano numer PESEL. Na terenie miasta udostępniono 2 obiekty zbiorowego zakwaterowania oferujące łącznie 105 miejsc noclegowych, z których korzystało 5 uchodźców. Ponadto 227 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 549 uchodźców

– wsparcie finansowe 2,05 mln , (1,59 mln zł ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego, 15,9 tys. zł z budżetu miasta oraz 444,6 tys. zł z innych środków.)

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie żywność, środki i artykuły higieniczne, artykuły medyczne, leki, koce, termosy, elektronika, agregaty prądotwórcze, środki ochrony przeciwpożarowej (ok. 100 t). Zorganizowano 5 transportów pomocy rzeczowej do Ukrainy. Ponadto udzielono pomocy organizując transport uchodźców z granicy.

– wsparcie w zakresie zatrudnienia obejmowało organizację Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta, Miejskiego Punktu Pomocy z wydawaniem żywności, darów rzeczowych, publikację informacji i komunikatów w języku ukraińskim na tablicach i słupach ogłoszeniowych, ofertę kulturalną dla dzieci z Ukrainy, pomoc psychologiczną, a także naukę języka.

Gmina Adamów

119 uchodźcom nadano numer PESEL. Udostępniono 3 obiekty zbiorowego zakwaterowania oferujące łącznie 26 miejsc noclegowych, z których skorzystało 26 uchodźców. Ponadto 16 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 65 uchodźców

– wsparcie finansowe 354,8 tys. zł (ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie produkty spożywcze, artykuły higieniczne, pampersy, ubrania, zabawki dla dzieci.

Gmina Krzywda

160 uchodźcom nadano numer PESEL. Na terenie gminy udostępniono 2 obiekty zbiorowego zakwaterowania oferujące łącznie 19 miejsc noclegowych, z których skorzystało 21 uchodźców. Ponadto 31 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 187 uchodźców.

– wsparcie finansowe ok. 856,3 tys. zł, (765,4 tys. zł ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego oraz 90,9 tys. zł z innych środków.)

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie żywność, odzież oraz środki higieny osobistej. Ponadto udzielono pomocy organizując transport z granicy dla 95 uchodźców.

Gmina Łuków

305 uchodźcom nadano numer PESEL. Na terenie gminy udostępniono 5 obiektów zbiorowego zakwaterowania oferujących łącznie 92 miejsca noclegowe, które nie były wykorzystane Ponadto 90 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 279 uchodźców.

– wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 1,139 mln zł, (1,1 ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego oraz 4,6 tys. zł z budżetu gminy.)

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie produkty spożywcze.

Gmina Serokomla

92 uchodźcom nadano numer PESEL. Na terenie gminy udostępniono obiekt zbiorowego zakwaterowania dysponujący 23 miejscami noclegowymi. Ponadto 26 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 102 uchodźców

– wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 27,5 tys. zł (ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie produkty żywnościowe, środki czystości, odzież, obuwie, pościel, koce, ręczniki o łącznej wartości 33 tys. zł.

– dodatkowe działania realizowane na terenie gminy obejmowały m.in. pomoc psychologiczną, przygotowanie posiłków dostarczanych do punków recepcyjnych, zapewnienie posiłków dla dzieci w szkole, pomoc żywnościową w ramach programu POPŻ oraz wolontariat pracowników GOPS w punktach recepcyjnych.

Gmina Stanin

101 uchodźcom nadano numer PESEL. Na terenie gminy 20 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 101 uchodźców,

– wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 332,4 tys. zł (ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie żywność, pościel, artykuły chemiczne (ok. 1,5 t).

– dodatkowe działania realizowane na terenie gminy obejmowały m.in. naukę języka polskiego.

Gmina Stoczek Łukowski

100 uchodźcom nadano numer PESEL. Na terenie gminy 25 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 120 uchodźców

– wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 240 tys. zł, (210 tys. zł ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego, 10 tys. zł z budżetu gminy, 10 tys. zł ze zbiórek oraz 10 tys. z innych źródeł.)

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie żywność, odzież i chemia o łącznej wartości ok. 20 tys. zł. Ponadto pomagano w uzupełnianiu wniosków o przysługujące świadczenia, pomoc w kontaktach z lekarzami oraz innymi urzędami.

Miasto Stoczek Łukowski

70 uchodźcom nadano numer PESEL. Na terenie miasta 16 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 40 uchodźców

– wsparcie finansowe na terenie miasta wyniosło 207,7 tys. , (187,7 tys. zł ze środków przekazanych od Wojewody Lubelskiego oraz 20 tys. zł ze zbiórek.)

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie artykuły spożywcze i przemysłowe.

Gmina Trzebieszów

186 uchodźcom nadano numer PESEL. Na terenie gminy udostępniono obiekt zbiorowego zakwaterowania dysponujący 50 miejscami noclegowymi. Ponadto 32 osoby zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 173 uchodźców

– wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 686,6 tys. zł, (538,5 tys. zł ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego oraz 148,1 tys. zł z innych środków.)

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie żywność, artykuły chemiczne i odzież.

Gmina Wojcieszków

124 uchodźcom nadano numer PESEL. Na terenie gminy 15 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 90 uchodźców

– wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 608,3 tys. zł (ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego).

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składały się głównie artykuły spożywcze i odzież. Realizowano pomoc psychologiczną, a także zajęcia w szkole dla dzieci oraz pikniki na terenie gminy

Gmina Wola Mysłowska

65 uchodźcom nadano numer PESEL. Na terenie gminy 10 osób zaoferowało miejsca noclegowe w prywatnych domach i mieszkaniach, z których skorzystało 65 uchodźców

– wsparcie finansowe na terenie gminy wyniosło ok. 179 tys. zł, (144,5 tys. zł ze środków przekazanych przez Wojewodę Lubelskiego oraz 34,5 tys. zł z innych źródeł.)

– przeprowadzono zbiórki darów rzeczowych, na które składała się głównie żywność (500 kg). Zorganizowano transport pomocy rzeczowej do Ukrainy. Oferowano pomoc psychologiczną.