W Starostwie Powiatowym w Łukowie ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Oferty są przyjmowane do 22 lutego.

Konkurs na dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych został ogłoszony po tym, jak Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z obecnym dyrektorem ZDP Stanisławem Sokołem. Rozwiązanie umowy nastąpiło zaś na skutek wniosku dyrektora Sokoła w związku z jego przejściem na emeryturę.

Stanisław Sokół został dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych, kiedy starostą łukowskim był Jan Szczygielski. Swoją pracę w ZDP zakończy z dniem 27 lutego.