Miasto i Gmina Łuków starają się o pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jeśli wnioski otrzymają pozytywne oceny, nowe nawierzchnie zostaną wykonane na fragmentach dróg w Jeziorach i Gołaszynie oraz na ulicach Wilczyńskiego i Kryńskiego.

Władze Gminy Łuków chcą wyremontować za 700 tys. zł prawie 1-kilometrowy odcinek drogi w Jeziorach. W Gołaszynie planowany jest remont ponad 900 metrów drogi, gdzie niedawno budowana była sieć kanalizacyjna. Wartość tych prac oszacowano na 840 tys. zł.

Władze miasta Łuków złożyły wnioski na remont nawierzchni ulicy Wilczyńskiego i ulicy Kryńskiego. Za kwotę w sumie 2,5 mln zł ma tam pojawić się nowa nawierzchnia oraz wyniesione skrzyżowanie na styku tych dwóch ulic.

Oba samorządy mogą otrzymać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 50 procent kosztów zaplanowanych prac. Decyzja o przyznaniu środków powinna być znana w marcu lub w kwietniu.