Bardzo trudnym dla Kina Łuków był 2022 rok. Średnio na seansie było tylko 14 osób. Tak wynika z informacji, jakie zebrała Komisja Rewizyjna Rady Miasta podczas kontroli w Łukowskim Ośrodku Kultury.

Jak wynika z danych zebranych przez radnych, coraz mniejszym zainteresowaniem cieszy się wśród mieszkańców Kino Łuków. W 2022 roku na jednym seansie sala kinowa zapełniona jest w zaledwie 21%. Najgorzej było w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to na 139 seansach było zaledwie 1037 widzów. Frekwencja wyniosła wówczas tylko 10%. Podobnie było w maju – 13% i w kwietniu – 14%. Najwięcej widzów przychodziło w lutym – 38% i w lipcu – 26%.

Wyjątek stanowią bajki dla dzieci. Na takich seansach frekwencja sięga nawet 40-80%.

Z danych przedstawionych przez Komisję Rewizyjną pomimo tak słabej frekwencji, Kino Łuków nie ma problemów finansowych i przychód wyraźnie przekracza koszty.

Podczas kontroli w ŁOK, która obejmowała pierwsze dziewięć miesięcy 2022 roku, radni oprócz sprawdzenia jak działa kino, analizowali również koszty organizacji Dni Łukowa oraz biletowanych imprez artystycznych. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości i nie wystosowała zaleceń pokontrolnych.