Do Rady Miasta Łukowa wpłynął wniosek o zwiększenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Rozpatrzeniem wniosku zajmie się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Zgodnie z obowiązującą obecnie uchwałą Rady Miasta w Łukowie może być tylko 23 sklepy z zezwoleniem na sprzedaż wysokoprocentowego alkoholu.

Posiedzenie komisji Rady Miasta, która zajmie się wnioskiem o zwiększenie liczby zezwoleń, zaplanowano na czwartek 16 lutego.