,,Marzenia o Niepodległej Polsce” – to tytuł konferencji historycznej, która 31 stycznia odbyła się w auli I LO w Łukowie. Zorganizowały ją w ramach obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Muzeum Regionalne w Łukowie, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej oraz I LO im. T. Kościuszki w Łukowie. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął starosta Dariusz Szustek.

Zakres tematyczny spotkania obejmował okres Powstania Styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń rozgrywających się na terenie Ziemi Łukowskiej. Zagadnienia te przybliżyli: Michał Mojski, który przedstawił referat: ,,Ziemia Łukowska w walce o wyzwolenie Polaków na tle wydarzeń Powstania Styczniowego” oraz dr Marcin Gomółka, który opowiedział o „Bitwach i potyczkach Powstania Styczniowego na terenie Ziemi Łukowskiej”.

Konferencji towarzyszyła wystawa planszowa pt. ,,W mundurze i w sutannie” – o ks. Stanisławie Brzósce pochodząca ze zbiorów Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach.

Organizację konferencji dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″.