Z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego Muzeum Regionalne w Łukowie zaplanowało szereg działań mających na celu uczczenie tego wydarzenia. Celem jest popularyzacja wiedzy na temat Powstania ze szczególnym uwzględnieniem terenu Ziemi Łukowskiej.

31 stycznia w auli I LO im. T. Kościuszki w Łukowie o godz. 12.30 rozpocznie się konferencja historyczna pt. ,,Marzenia o Niepodległej Polsce” – 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej”. Swoje referaty wygłoszą m.in. łukowscy regionaliści Michał Mojski oraz Marcin Gomółka.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa planszowa pt. ,,W mundurze i w sutannie” – o ks. Stanisławie Brzósce pochodząca ze zbiorów Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego w Łosicach. Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Łukowski Dariusz Szustek.

Kolejnym wydarzeniem będzie ogłoszenie konkursu fotograficznego pt. „Miejsca pamięci związane z Powstaniem Styczniowym na Ziemi Łukowskiej” skierowanego do dzieci i młodzieży. Wszystkie zdjęcia będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej, która odbędzie się w gmachu łukowskiego muzeum.

Muzeum zamierza również przygotować i wydać publikację, która będzie zawierać zdjęcia oraz opisy miejsc związanych z Powstaniem w naszym regionie.

Wszystkie te działania realizowane są w ramach programu dotacyjnego Biura „Niepodległa” pt. Powstanie styczniowe 1863-1864. Partnerami zadania są TPZŁ i I LO im. T. Kościuszki w Łukowie.

Projekt „Marzenia o niepodległej Polsce” – 160 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego na Ziemi Łukowskiej dofinansowano ze środków Biura ,,NIEPODLEGŁA” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863 – 1864”.