Klub Honorowych Dawców Krwi Ostoja w Łukowie podsumował działalność w roku 2022. Podczas dziewięciu akcji poboru krwi w ubiegłym roku zarejestrowało się 270 dawców, 216 osób oddało krew (w tym aż 61 osób oddało krew po raz pierwszy), co dało łączny wynik 97,2 litrów krwi.

Na szczególną uwagę zasługuje akcja podczas Dni Łukowa pod nazwą „W zdrowym ciele, zdrowa krew”, na której klub przygotował szereg atrakcji dla mieszkańców: pokaz ratownictwa, konkurs dla dzieci na temat zdrowia, porady specjalistów, zdrowa żywność.

Poza Łukowem, akcje klubu Ostoja odbyły się w Staninie, Stoczku Łukowskim i Wojcieszkowie.

W 2022 r. członkowie Klubu angażowali się także w akcje charytatywne, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wsparcie schroniska dla zwierząt oraz domów dziecka.

Aktualnie rozpoczął się II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oddaj krew – ratuj życie” pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki. Do 20 marca uczniowie ze szkół z całej Polski mogą składać prace.

Klub ma także zatwierdzony przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie harmonogram akcji poboru krwi na 2023 rok (9 akcji na terenie powiatu łukowskiego).

W 2023 roku Klub obchodzi 5-lecie swojej działalności. Od początku działalności Klub zorganizował 40 akcji poboru krwi, na których krew oddało 1075 dawców.