Rezygnacja z wynajmowania sal gimnastycznych, „wygaszone” boiska Orlik, ograniczenie źródeł światła, mniej świecących latarni na bulwarze – to tylko niektóre z wdrożonych przez Urząd Miasta i Starostwo działania zmierzające do ograniczenia rachunków za prąd. Podobnie jest we wszystkich gminach powiatu łukowskiego.

Sejm RP przyjął ustawę o obowiązku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Przez cały 2023 rok jednostki sektora finansów publicznych są ustawowo zobowiązane do zmniejszenia o co najmniej 10% całkowitego zużycia energii elektrycznej w zajmowanych budynkach. Taki obowiązek mają m.in. urzędy miast, gmin i starostwa.

Do zapisów ustawy stosują się już m.in. Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta w Łukowie. Jak informuje nas sekretarz powiatu Jerzy Siwiec do wszystkich podległych starostwu jednostek (m.in. Szkół średnich) wysłano wytyczne związane z wprowadzaniem ustawowych zapisów. Są tam zalecenia m.in. rezygnacji z wynajmowania sal gimnastycznych i Orlików. Chodzi o oszczędzanie na oświetlaniu tych obiektów. Dodatkowo każda jednostka ma przygotować plan działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii. Te propozycje już napływają do starostwa. Mają być one wkrótce przeanalizowane przez Zarząd Powiatu. Te najlepsze będą rekomendowane dla wszystkich jednostek powiatowych.

Działania zmierzające do „poprawy efektywności energetycznej” wdrożył też już łukowski magistrat. Jak mówi nam burmistrz Piotr Płudowski w budynku urzędy zamontowano ledowe oświetlenie, a na korytarzach ograniczono liczbę źródeł światła. Jeżeli chodzi zaś o oświetlenie uliczne jest już ono w około 50 procentach zmodernizowane. Zamontowane są oprawy ledowe oraz system CityTouch, który umożliwia ograniczanie natężenia oświetlenia ulicznego późną nocą. Wyjątkiem w tym przypadku są okolice skrzyżowań i przejść dla pieszych. Zdecydowano też o tym, że co druga lampa na bulwarze nad Krzną została wyłączona. Natomiast w parku miejskim, tam gdzie są świetlne girlandy, nie świecą się latarnie. Zdemontowano iluminacje świąteczne. Na razie nie zdecydowano się aby w łukowskich szkołach zamknąć wieczorem sale gimnastyczne i boiska.

Jak mówi ustawa, wśród działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, samorządy powinny m.in. ograniczyć oświetlenie zewnętrzne, wyłączać dobową lub świąteczną iluminację budynków, dążyć do zapewnienia temperatury pomieszczeń na poziomie 19 stopni Celsjusza, zaś latem przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza. Należy też zmodernizować lub wymienić oświetlenie oraz stosować systemy pomiarowe, monitorujące i sterujące w ramach wdrażania systemów zarządzania energią.