W Starostwie Powiatowym w Łukowie powołano Komitet Fundacji Sztandaru dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Uroczystość wręczenia sztandaru odbędzie się w 2024 roku, w ramach obchodów Dnia Strażaka oraz obchodów 130-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukowie.

Na przewodniczącego Komitetu wybrany został starosta Dariusz Szustek, na wiceprzewodniczącego – wicestarosta i prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Janusz Kozioł, na sekretarza – Paweł Lucht sekretarz ZOP ZOSP RP. W skład Komitetu weszli też samorządowcy oraz parlamentarzyści z terenu powiatu łukowskiego.

Celem powołanego Komitetu jest podjęcie działań zmierzających do zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP w Łukowie.

Sztandar to nie tylko symbol tradycji, to przede wszystkim wyraz uznania społeczeństwa dla trudów i niebezpieczeństw służby, ofiarności i męstwa strażaków. Dowód zaufania i wdzięczności dla tej grupy zawodowej, a dla samych strażaków powód do wielkiej dumy.