Nad zalewem Zimna Woda w Łukowie przez kolejne trzy lata gościć będą wędkarze. Pod koniec ubiegłego roku podpisana została umowa dzierżawy zbiornika umożliwiająca korzystanie z jego zasobów również członkom kół wędkarskich.

Umowę na trzyletnie użytkowanie przez wędkarzy zbiornika Zimna Woda podpisali Prezes Zarządu Okręgu PZW w Lublinie Krzysztof Krystecki, Sekretarz Okręgu PZW w Lublinie Tomasz Kowalik oraz dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łukowie Marek Żurawski. Zgodnie z umową wędkarzy będzie nadal obowiązywała zasada „no kill”, oznaczająca, że złowione ryby będą musiały wracać do wody. Ponadto obecność wędkarzy w żaden sposób nie będzie wpływać na funkcjonowanie obiektu dla innych wypoczywających.