Dorota Zakrzewska, pracująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łukowie, została powołana na funkcję pełnomocnika burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zastąpiła ona na tym stanowisku Dariusza Nikla, który pod koniec roku złożył rezygnację.

Burmistrz Piotr Płudowski podjął też decyzję o zmianach personalnych w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z komisji odwołani zostali Mariusz Chudek oraz Maciej Nurzyński. Na ich miejsce wkrótce zostaną powołani nowi członkowie.