Kluby i stowarzyszenia sportowe zajmujące się szkoleniem dzieci i młodzieży na terenie Łukowa, mogą składać oferty na konkurs, w ramach którego otrzymają dotacje z budżetu miasta na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Do podziału jest 508 tys. zł.

Pieniądze jak co roku trafią m.in. do uczniowskich klubów sportowych. UKS działający w „Jedynce” może liczyć na 12 tys. zł, a UKS z „Czwórki” na 10 tys. zł – o 4 tys. zł więcej niż w roku 2022. Pozostałe uczniowskie kluby sportowe, w „Dwójce” „Trójce” i „Piątce”, otrzymają po 6 tys. zł – tyle samo co w roku ubiegłym.

W tym roku klub, który prowadzi pięć sekcji piłki nożną, a takim klubem w mieście jest ŁKS „Orlęta Łuków”, może starać się o dotację w wysokości 350 tys. zł. To o 15 tys. zł mniej niż w roku 2022.

Mniejszą kwotę dotacji przewidziano też dla podmiotu zajmującego się szkoleniem dzieci i młodzieży w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce. W mieście taką ofertę ma Klub Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej. W ubiegłym roku była to kwota 25 tys. zł. W tym roku na takie działania zaplanowano 20 tys. zł.

Więcej natomiast niż w roku ubiegłym przewidziano na zajęcia z pływania. Rok temu zajmujący się tą dyscypliną sportu MKS Delfinek Łuków otrzymał 13 tys. zł. Teraz może liczyć na 16 tys. zł. Podobna sytuacja jest w przypadku klubu szkolącego w piłkę nożna co najmniej trzy grupy wiekowe. W Łukowie takim klubem jest AMPlus Łuków. W 2022 roku  dotacja dla tego klubu wynosiła 14 tys. zł. W tym roku zaplanowano na to działanie 25 tys. zł.

W tegorocznym konkursie ofert zaplanowano również 15 tys. zł na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w zawodach organizowanych przez Polski Związek Kickboxingu. W ubiegłym roku takiej oferty nie było.

Co do podziału środków z budżetu miasta na pozostałe działania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, kwoty w tym roku są takie same jak w roku ubiegłym.

Tegoroczny konkurs ofert dla organizacji pozarządowych zajmujących się upowszechnianiem wśród dzieci i młodzieży kultury fizycznej i sportu został ogłoszony 2 stycznia. Oferty można składać do 24 stycznia w Urzędzie Miasta. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 30 stycznia.

Do podziału pomiędzy organizacje pozarządowe jest 508 tys. zł. Konkurs dotyczy realizacji następujących zadań:

1)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie – kwota zabezpieczona do 12 000 zł, (rok 2022 – 12 000 zł)

2)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie – kwota zabezpieczona do 10 000 zł, (rok 2022 – 6 000 zł)

3)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł, (rok 2022 – 6 000 zł)

4)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł, (rok 2022 – 6 000 zł)

5)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie – kwota zabezpieczona do 6 000 zł, (rok 2022 – 6 000 zł)

6)Prowadzenie sekcji piłki ręcznej – szkolenie i udział w zawodach dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie miasta Łuków – kwota zabezpieczona do 28 000 zł, (rok 2022 – 28 000 zł)

7)Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie miasta Łuków, na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, w zapasach, w boksie, zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych – kwota zabezpieczona do 350 000 zł, (rok 2022 – 365 000 zł)

8)Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie miasta Łuków, na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, – kwota zabezpieczona do 20 000 zł, (rok 2022 – 25 000 zł)

9)Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży szkolnej zamieszkującej na terenie miasta Łuków, na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zawodach organizowanych przez Polski Związek Kickboxingu – kwota zabezpieczona do 15 000 zł, (rok 2022 – 0 zł)

10) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych – kwota zabezpieczona do 7 000 zł, (rok 2022 – 7 000 zł)

11) Prowadzenie sekcji pływackiej – szkolenie i udział w zawodach – kwota zabezpieczona do 16 000 zł, (rok 2022 – 13 000 zł)

12) Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego zamieszkujących na terenie miasta Łuków na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych), – kwota zabezpieczona do 25 000 zł, (rok 2022 – 14 000 zł)

13) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w szachach dla mieszkańców Łukowa – kwota zabezpieczona do 7 000 zł, (rok 2022 – 7 000 zł)