Mateusz Mućka, uczeń klasy III technikum kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu z Zespół Szkół nr 3 w Łukowie zdobył stypendium i  tytuł laureata w IV edycji Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Celem programu jest edukacja ekologiczna i pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, dbałość
o środowisko oraz czynny udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez wyższe uczelnie czy też instytuty badawcze. Mateusz, od stycznia do końca października, realizował zadania wpisujące się w cele programu. Pracował pod kierunkiem nauczycielki Renaty Wawryniuk. W nagrodę zdobył stypendium i tytuł laureata.

Finałowa gala programu, podczas której ogłoszono nazwiska finalistów odbyła się w połowie grudnia w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim.