100 tys. zł zostanie przeznaczone w przyszłym roku na wykonanie audytów w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz w miejskich spółkach PEC i PUIK. To zadanie, które decyzją większości łukowskich radnych, wprowadzono do przyszłorocznego budżetu miasta. Za było 10 radnych (PiS, część Przymierza dla Ziemi Łukowskiej oraz radny Ireneusz Goławski), 6 było przeciw (Alternatywa dla Łukowa i Razem Ponad Podziałami), a dwóch wstrzymało się od głosu.

100 tys. zł, które przeznaczone ma być na przeprowadzenie audytów, pochodzi z rezerwy burmistrza.

Wniosek złożony przez Komisję Finansów Rady Miasta nie określa, w których miejskich jednostkach, czyli m.in. szkołach i przedszkolach mają być przeprowadzone audyty. Nie określa też, jaki ma być zakres tych kontroli.

Komentarze radnych oraz relacja z budżetowej sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV i naszej stronie internetowej.