Rada Miasta uchwaliła budżet na 2023 rok. Dochody mają wynieść 125,5 mln zł, a wydatki – 133 mln zł. Na inwestycje zaplanowano 16 mln zł, z czego 11 mln zł ma być przeznaczone na inwestycje drogowe. Sesja budżetowa odbyła się 20 grudnia.

W budżecie miasta na 2023 rok zapisano m.in. budowę ulic Królik, Stankiewicza i Łukasiewicz oraz nowych ulic pomiędzy AL. Kaczorowskiego, Wereszczakówny i Zagrodową. W planie inwestycji znalazło się również opracowanie dokumentacji na budowę kompleksu sportowego na terenie pomiędzy ulicą Parkową a rzeką Krzna. W skład kompleksu ma wchodzić zadaszone boisko oraz hala z salami treningowymi na potrzeby sportów walki i sportów siłowych. To propozycja, która została wprowadzona na sesji budżetowej na wniosek klubów radnych PiS i Przymierze dla Ziemi Łukowskiej.

Podczas sesji budżetowej radni zdecydowali też o zmniejszeniu rezerwy ogólnej burmistrza z 500 tys. zł do 400 tys. zł i przeznaczenie 100 tys. zł na wykonanie audytów w miejskich jednostkach organizacyjnych i spółkach miasta Łuków. Był to wniosek Komisji Finansowej Rady Miasta.

Budżet miasta na 2023 rok został przyjęty. Za głosowało 17 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

Relacja z sesji, na której uchwalono budżet Łukowa już wkrótce w Master TV.