Ks. Andrzej Kieliszek, ks. Jerzy Cąkała, Zofia Przeździak, Małgorzata Wardak i Piotr Wróbel to osoby wyróżnione Łukowskimi Złotymi Niedźwiedziami. Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się podczas „Koncertu Kolęd i Słodkich Serc” w niedzielę 18 grudnia.

Łukowskie Złote Niedźwiedzie to wyróżnienia przyznawane od 2003 roku przez burmistrza Łukowa osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym w różne dziedziny życia społecznego miasta. Nagrody te otrzymują ci, którzy w sposób szczególny w ostatnim czasie, bądź też na przestrzeni swojego życia przyczynili się do promocji miasta i Ziemi Łukowskiej. Do grona dotychczasowych posiadaczy Niedźwiedzi, dołączyły nowe osoby, które wyróżniono podczas Koncertu Kolęd i Słodkich Serce.

Wyróżnienia te, po dwuletniej przerwie, otrzymali:

kan. Andrzej Kieliszek– m.in. za realizację wspólnie z Miastem wielu inicjatyw kulturalnych i społecznych, działania profilaktyczne oraz w zakresie ochrony zabytków w Łukowie (w tym w budynku kościoła Podwyższenia Pańskiego);

kan. Jerzy Cąkała– m.in. za współpracę z Miastem przy świętach państwowych, eksponowanie dziedzictwa kulturowego Miasta, realizację prac restauratorskich w Kolegiacie Łukowskiej, rozwój duchowy wspólnoty parafialnej;

  Zofia Przeździak – m.in. za wysoką etykę prowadzenia biznesu, działalność charytatywną i sponsorską na rzecz społeczności lokalnej, w tym wsparcie lokalnej służby zdrowia podczas epidemii koronawirusa;

  Małgorzata Wardak – m.in. doskonałą współpracę i relacje z młodzieżą, profesjonalizm w kierowaniu grupą młodych mieszkańców Łukowa, rozwój kulturalny  i promocję Miasta na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej;

  Piotr Wróbel – m.in. za wieloletnią pomoc potrzebującym i zaangażowanie w liczne akcje charytatywne na terenie Miasta, życiową energię i optymizm oraz świadectwo, iż wolontariat i niesione dobro, pozwala ukazywać Łuków i Ziemię Łukowską z jak najlepszej strony.