W Muzeum Regionalnym w Łukowie trwają warsztaty bożonarodzeniowe pn. „Coraz bliżej święta …”. Ich uczestnicy wykonują choinkowe ozdoby z kolorowego opłatka, a także poznają dawne tradycje i zwyczaje związane z adwentem oraz Bożym Narodzeniem.

Warsztaty rozpoczęły się pod koniec listopada. Wzięły w nich juz udział przedszkolaki oraz uczniowie łukowskich szkół i placówek oświatowych oraz z Radoryża Smolanego, Huty Dąbrowy, Dąbia, Baczkowa, Wesołówki, Stanina, Soból, Trzebieszowa, Jeleńca, Burca, Wólki Domaszewskiej, Wojcieszkowa, Zarzecza Łukowskiego oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Warsztaty prowadzą twórczynie ludowe Edyta Sak i Wioletta Szczygielska.

Corocznie w warsztatach organizowanych przez łukowskie muzeum bierze udział ponad 1000 osób. Mają na one celu wprowadzenie uczestników w atmosferę świąt oraz kultywowanie dawnych tradycji świątecznych związanych z naszym regionem.

Muzeum przypomina też, że do 16 grudnia można składać prace na konkurs „Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba choinkowa”. Wszystkie przyniesione prace znajdą się na okolicznościowej wystawie pokonkursowej, a laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Łukowie.