Władze powiatu łukowskiego zorganizowały spotkanie, podczas którego oficjalnie otwarto przebudowane w tym roku ulice Przemysłową i Popiełuszki. Prace na tych ulicach, podczas których wybudowano też dwa nowe ronda, kosztowały blisko 9 mln zł.

Przebudowa ulic Przemysłowej i Popiełuszki oraz budowa tam nowych rond na skrzyżowaniach z ulicą Międzyrzecką i ulicą Brzóski, była jedną z trzech drogowych inwestycji prowadzonych w tym roku przez władze powiatu łukowskiego na terenie miasta. W tym samym czasie ułożono też nową nawierzchnię na ulicy Wojska polskiego oraz wybudowano rondo na ul. Radzyńskiej. Wszystkie te prace kosztowały Rezem 15 mln zł, z czego 14 mln 250 tys. zł powiat otrzymał z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W spotkaniu tym, które odbywało się w 7 grudnia udział wzięli senator Stanisław Gogacz i poseł Krzysztof Głuchowski, wicemarszałek województwa lubelskiego Michał Mulawa, radny Sejmiku Ryszard Szczygieł, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera, Zarząd Powiatu Łukowskiego na czele ze starostą Dariuszem Szustkiem, dyrektor Marcin Zieliński reprezentant wykonawcy oraz radni powiatowi, miejscy i gminni. Poświęcenia drogi dokonał ks. Krzysztof Stepczuk, proboszcz parafii NMP Matki Kościoła.

W ramach inwestycji wykonano:

Przebudowę najstarszego odcinka obwodnicy – Al. Wojska Polskiego. Została wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna na nieco ponad kilometrowym odcinku.

Przebudowę ul. ks. J. Popiełuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z Al. Kościuszki. W jej ramach zostały wykonane m.in. roboty rozbiórkowe, wybudowana została kanalizacja deszczowa, wykonana została nowa podbudowa i ułożona nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, jezdnia została poszerzona do 10 m, na jezdni zostały wyznaczone dwa pasy o szer. 3,50 m do ruchu pojazdów oraz dwa skrajne pasy rowerowe o szerokości 1,50 m każdy, wykonane zostały nowe chodniki dla pieszych i zatoka postojowa.

Przebudowę skrzyżowania ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ul. Przemysłowej i Al. Kościuszki (rondo im. Fryderyka Koziarza).

Przebudowę ul. Przemysłowej. W jej ramach zostały wykonane m.in. roboty rozbiórkowe, wykonana została nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, jezdnia została poszerzona do 10 m, na jezdni wyznaczono dwa pasy o szer. 3,50 m do ruchu pojazdów oraz dwa skrajne pasy rowerowe o szerokości 1,50 m każdy, wykonane zostały nowe chodniki dla pieszych.

Przebudowę skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Ks. Brzóski – w miejscu tym powstało skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 806 (skrzyżowanie ul. Przemysłowej z ul. Międzyrzecką) – w ramach przebudowy powstało skrzyżowanie o ruchu okrężnym z rondem najazdowym.