W porządku obrad sesji rady Miasta, która odbędzie się 20 grudnia, znalazł się projekty uchwały, które mają charakter intencyjny. Pierwszy z nich dotyczy wyrażenia przez radnych stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania budynku Sądu Rejonowego na potrzeby miasta. Drugi – wyrażanie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania działki należącej do miasta na potrzeby łukowskiego sądu.

Obie te uchwały mają związek z rozmowami jakie toczą się pomiędzy burmistrzem Piotrem Płudowskim a prezesem sądu Mariuszem Brojkiem. Rozmowy te dotyczą przekazania przez miasto na potrzeby sądu działki znajdującej się pomiędzy ulicami Wereszczakówny a Wileńską, tuż za kościołem św. Brata Alberta, na której może w przyszłości powstać nowy budynek sądu.

Wstępna akceptacja dla tego pomysłu ze strony radnych już jest. Wyrazili ją podczas listopadowej sesji, kiedy to podjęli uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Na grudniowej sesji radni będą mogli wyrazić to poparcie oficjalnie, podejmując stosowną uchwałę.

Burmistrz Piotr Płudowski przedstawił też radnym projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska co do losów budynku, w którym dziś znajduje się Sąd Rejonowy. W treści uchwały czytamy, że ten budynek mógłby przejść na własność miasta. Zdaniem burmistrza gdyby radni powiedzieli „tak”, można by było zaplanować przeniesienie do tego budynku Urzędu Miasta.

Opinie radnych w tej sprawie poznamy oficjalnie na sesji 20 grudnia.