Lokalna Grupa Działania „Razem ku lepszej przyszłości” już po raz czwarty organizuje konkurs, który ma wyłonić  „Najciekawsze inicjatywy Ziemi Łukowskiej”. Czas na zgłoszenia inicjatyw, które zdaniem mieszkańców zasługują na docenienie, wydłużono do 12 grudnia.

Do konkursu można zgłosić jedną inicjatywę, na przykład w infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną, a także wydarzenia kulturalne, zrealizowane na terenie LGD „RAZEM” w ostatnich trzech latach. Mogą to zrobić stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, sołectwa lub grupy nieformalne z gmin: Łuków, Adamów, Krzywda, Stanin, Wola Mysłowska, Wojcieszków, Trzebieszów, Stoczek Łukowski, Serokomla i miasta Stoczek Łukowski.

Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego z opisem przedsięwzięcia i jego prezentacją, na przykład w formie multimedialnej. Można je złożyć osobiście w biurze LGD albo przesłać tradycyjną pocztą na adres: Biuro LGD „RAZEM”, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków.

Na zwycięzców czekają bony podarunkowe wartości od 200 do 500 złotych, gra planszowa i przewodnik turystyczny po terenie LGD.