Tomasz Sych z Łukowa został ponownie wybrany na stanowisko Komendanta Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Wyboru dokonano podczas zjazdu, na którym wybrano też nowe władze, na kolejną czteroletnią kadencję.

16.  Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP odbył się 26 listopada w Lublinie. Przedstawiciele hufców z całego województwa oceniali 4-letnią kadencję Komendy Chorągwi i komendanta. Odbyły się też wybory na nową kadencję. Komendantem ponownie został Tomasz Sych z Łukowa. Powołano też nowy skład Komendy Chorągwi.

Na zjeździe gościł m.in. wojewoda lubelski Lech Sprawka, który wręczył nadane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe.

Hm. Edward Nakonieczny, zastępca komendanta chorągwi został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a hm. Dorota Woźniak – Brązowym Krzyżem Zasługi. Wręczono także odznaczenia i podziękowania harcerskie. Komendant hm. Tomasz Sych nadał Lubelskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Lublinie i Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubelskiego Honorowe Odznaki Przyjaciół Harcerstwa.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą w Polsce, liczącą ponad sto tysięcy członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży. Chorągiew Lubelska ZHP jest posiadającą osobowość prawną jednostką terenową ZHP obejmującą swym zasięgiem województwo lubelskie. Tworzy ją 9 hufców, w których działa ponad 130 drużyn harcerskich i gromad zuchowych. Liczy prawie trzy tysiące członków.