Już po raz szesnasty odbyły się w Lublinie Ogólnopolskie Biennale Twórczości Plastycznej Nauczycieli. Wśród prac, które można było oglądać na wernisażu wystawy, a których autorami są nauczyciele z całego kraju, znalazły się również prace łukowskich nauczycieli: Hanny Wiącek, Haliny Sekity – Waltz oraz Jerzego Majka.

Biennale to cykliczna forma prezentacji najnowszych dokonań plastycznych pracowników oświaty, będąca jednocześnie konfrontacją twórczych postaw i międzypokoleniowej wymiany doświadczeń. W gronie wyróżnionych znalazła się praca Hanny Wiącek.

Organizatorami Biennale są Okręg Lubelski Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie.