Większość radnych Rady Miasta nie zgodziła się na podniesienie stawek podatku od nieruchomości. Przeciw było 10 radnych z klubu PiS. Tylko sześciu radnych poparło podwyżkę, a czterech wstrzymało się od głosu.

Projekt uchwały dotyczący podwyżki stawek podatków od nieruchomości był omawiany podczas sesji, która odbyła się 24 listopada. Burmistrz zaproponował aby stawki podatku od budynków oraz od gruntów wzrosły o 9 procent, a stawka podatku od budynków gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza o 6 procent (ta podwyżka miała mieć charakter „kaskadowy”, uzależniony od wielkości danej nieruchomości). Miała być to pierwsza podwyżka podatku od nieruchomości od 2012 roku.

Komentarze radnych i burmistrza w tej sprawie już wkrótce w programie Master TV