Rada Gminy Łuków jednogłośnie poparła propozycję wójta Mariusza Osiaka na podwyżkę podatków lokalnych o 9 procent. Zdaniem wójta była ona nieunikniona w związku z  rosnącymi kosztami gminnych wydatków ponoszonych m.in. na utrzymanie dróg czy też prowadzenie gminnego żłobka oraz przedszkoli i szkół.

Po podjęciu uchwały przez radnych gminnych wzrosły stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportu. Podwyżka stawek podatków lokalnych oznacza m.in., że podatek rolny ze 110 zł za hektar wzrośnie w przyszłym roku do 120 zł za hektar. Natomiast podatek od nieruchomości z 68 groszy za metr kwadratowy do 74 groszy za metr kwadratowy.

To druga podwyżka stawek podatków lokalnych wprowadzona w ciągu dwóch lat przez władze gminy Łuków. W 2021 roku podatki wzrosły o 3%, w tym roku o 9%.

Do pierwszej od dziesięciu lat podwyżki podatków lokalnych przygotują się też władze miasta. Burmistrz Piotr Płudowski przygotował stosowne projekty uchwał, w których proponuje podwyżkę również o 9 procent. Głosowanie nad tymi uchwałami odbędzie się podczas sesji zwołanej na 24 listopada.