W Urzędzie Miasta w Łukowie jest już koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej, gdzie znajduje się stadion. Zakłada ona budowę nowej sali sportowo – widowiskowej oraz nowych trybun, pod którymi ulokowano sale treningowe.

„Opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej kompleksu sportowo – widowiskowego przy ul. Warszawskiej” to zadanie wpisane do tegorocznego budżetu miasta na wniosek radnych PIS i Przymierza dla Ziemi Łukowskiej. Koncepcja jest już gotowa. Zakłada ona budowę sali, „przesunięcie” stadionu oraz budowę nowej zadaszonej trybuny, pod która znajdowałyby się sale treningowe oraz pomieszczenia biurowe.

Koncepcja to tylko pomysł. Aby została zrealizowana po pierwsze trzeba zmienić Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Po drugie opracować projekt i dokumentację, a następnie znaleźć zewnętrzne finansowanie na realizację tej inwestycji.

Przypomnijmy, że drugą edycję Budżetu Obywatelskiego wygrał projekt modernizacji boiska „górka”, które znajduje się przy stadionie. A tymczasem na koncepcji nowego kompleksu sportowo – widowiskowego, tego boiska nie ma.