Zarząd  Oddziału Rejonowego PCK w Łukowie oraz Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J. S. Majewskiego organizują spotkanie Honorowych Dawców Krwi z terenu powiatu łukowskiego. Odbędzie się ono w sobotę 19 listopada.

Spotkanie Honorowych dawców Krwi z terenu powiatu łukowskiego rozpocznie się o godzinie 16.00 mszą świętą w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą do auli I LO im. T. Kościuszki, gdzie odbędzie się m.in. wręczenie odznaczeń honorowym dawcom krwi.