Do 23 listopada przedłużono termin przyjmowania wniosków o udzielenie pomocy finansowej w zakresie wsparcia rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 roku szkód spowodowanych, m.in. suszą. Wnioski przyjmowane są w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Koniecznym załącznikiem do wniosku jest kopia protokołu oszacowania szkód lub wydruk kalkulacji oszacowania szkód oraz kopia faktura potwierdzających sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego w wysokości co najmniej 5 tys. zł brutto. Osoby, które już złożyły wniosek muszą donieść do biura powiatowego Agencji fakturę wraz z pismem przewodnim.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2