Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie zakupiło w kolejny samochód. Tym razem jest to auto usprawniające łukowską sieć kanalizacyjną.

Nowy samochód zakupiono za 1 mln 700 tys. zł w ramach realizacji projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.