Regionalista Ryszard Grafik został odznaczony Odznaką Honorową za Zasługi dla Łukowa. Uroczystość wręczenia wyróżnienia honorowemu prezesowi Koła Łuków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej odbyła się podczas łukowskich obchodów Święta Niepodległości.

Z inicjatywą nadania Ryszardowi Grafikowi Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa wyszła Komenda Hufca ZHP Łuków, do której dołączyła się społeczność I LO im. T. Kościuszki w Łukowie. Kandydatura zyskała uznanie Komisji Odznaki Honorowej, a następnie w tej sprawie została podjęta stosowna uchwała Rada Miasta. Wręczenie odznaki odbyło się podczas obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Relacja z łukowskich  obchodów Święta Niepodległości już wkrótce w Master TV.

 

Ryszard Jerzy Grafik poprzez swoją wybitną działalność społeczną, naukową, popularyzatorską wybitnie przyczynił się do rozwoju lokalnego środowiska w Łukowie.

Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracował jako radca prawny w wielu zakładach na terenie miasta, m.in. w Narodowym Banku Polskim, Banku Rolnym, PKS Łuków, Przedsiębiorstwie Remontowym Obrabiarek „Ponar-Remo”. Od 1995 r. działa w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Koło Łuków, pełniąc funkcje we władzach organizacji. Przygotowuje wiele przedsięwzięć patriotycznych, związanych z tradycjami Polskiego Państwa Podziemnego, harcerstwem, dziejami „małej ojczyzny”, angażując do aktywności młodzież. Warto tu wymienić m.in. coroczne uroczystości przy Krzyżu Katyńskim (od 1997 r., kiedy pomnik powstał, również z jego inicjatywy), rocznice bitwy pod Gręzówką z 1944 r., rocznice akcji „Burza”, „Pieszy Rajd Pamięci Śladami «Ostoi«”.

Jako dawny uczeń wchodzi w skład Komitetów organizacyjnych zjazdów absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki (1993, 1998, 2003, 2008, 2013 i 2018 r.), kultywując pamięć o najstarszych wychowankach. Wspiera Szkolną Izbę Tradycji, pomaga w gromadzeniu eksponatów. Często spotyka się na lekcjach z młodzieżą I LO w Łukowie, Zespołu Szkół w Zagoździu i innych placówek, na zbiórkach z harcerzami, prowadząc zajęcia nt. okupacji niemieckiej sowieckiej, historii lokalnej, dziejów ZHP.

Ryszard Grafik był wśród inicjatorów nadania imienia żołnierza AK, swojego ojca, Stanisława Grafika Szkole Podstawowej w Zagoździu (1998 r.) oraz przyznania I LO w Łukowie Medalu „Pro Memoria” (2012 r.). Przygotował szereg sesji, na których głosił referaty, kultywuje także pamięć o harcerzach z Szarych Szeregów i akcji rozładowania wagonu kolejowego w lipcu 1943 r. Współorganizował uroczystości odsłonięcia pomnika na ul. Okrzei (2001, 2017 r.). Przyczynił się do odnowienia grobów żołnierzy września 1939 r. na cmentarzu św. Rocha w Łukowie (2020 r.).

Jest autorem lub współautorem wielu prac naukowych i popularnonaukowych, dotyczących historii regionu, edukacji, polskiego podziemia niepodległościowego, m.in.: „60 lat działalności Klubu Sportowego „Orlęta w Łukowie”, „Zeszyty Łukowskie”, „Harcerstwo Łukowskie w latach 1912-1946”, „Dzieje maturzystów Państwowego Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w Łukowie – rocznik 1951”, „Alma Mater Lukoviensis”, „Rzecz o Rawiczu Seminarium Nauczycielskim, uczniach rocznika maturalnego 1929”, „Ludzie «Kościuszki«”, część I, „Przywrócona pamięć: (Łuków 2013), „Jednodniówka. 100 lat Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie” (Łuków 2018).

Od 1955 r. regularnie publikował artykuły w „Nowej Gazecie Łukowskiej”, opisując kluczowe wydarzenia z historii miasta i okolic. Jego kilkudziesięcioletnie działania społeczne są bezinteresowne, pełne pasji, otwartości na innych, uczynności. Pan Ryszard Jerzy Grafik bez wątpienia położył szczególne zasługi dla rozwoju Łukowa.

Dotychczas Odznaki Honorowe za Zasługi dla Łukowa otrzymali regionalista Longin Kowalczyk, Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy”, społecznik Andrzej Zdrojewski i prezes Łukowskiego Stowarzyszenia Wspierania Osób z Autyzmem i ich Rodzin „Labirynt” Grażyna Kulik. Do tego grona dołączył teraz Ryszard Grafik.