Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie Stanisław Puch przedstawił podczas ostatniej sesji Rady Miasta informację o kształtowaniu się bezrobocia na terenie powiatu łukowskiego. Wynika z niej, że na koniec sierpnia bezrobocie w powiecie łukowskim wyniosło 3,1%. Tymczasem w województwie lubelskim stopa bezrobocia wynosi 6,5%, a w skali kraju 4,8%.

Liczba bezrobotnych zamieszkałych w Łukowie wynosi na koniec września 439 osób (w tym 244 kobiety). Najwięcej bezrobotnych jest w wieku 35-44 lata oraz wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Bezrobotni w poszczególnych gminach powiatu łukowskiego:
– Adamów (76),
– Krzywda (167),
– Łuków (237),
– Serokomla (73),
– Stanin (l14),
– Stoczek Łukowski (71),
– Trzebieszów (79),
– Wojcieszków (117),
– Wola Mysłowska (59),
– miasto Stoczek Łukowski (29),
– miasto Łuków (439).