Marszałek Jarosław Stawiarski oraz prezes zarządu PKP PLK Ireneusz Merchel złożyli podpisy na pięciu umowach z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+. Łączny koszt wszystkich projektów wynosi blisko 4,25 mld zł. Wśród nich jest projekt dotyczący elektryfikacji linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin.

Umowa podpisana przez marszałka województwa lubelskiego i prezesa zarządu PKP PLS przewiduje elektryfikację linii Łuków – Lublin Północny. Dzięki realizacji te inwestycji przewoźnicy będą mogli wykorzystać nowoczesne, ekologiczne pociągi i przygotować atrakcyjną ofertę podróży. Znacznemu usprawnieniu ulegną również podróże do Warszawy. Nie będzie konieczności wymieniania lokomotyw ze spalinowych na elektryczne, co wpłynie na sprawniejsze i krótsze podróże do stolicy.

Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin ma kosztować 56,7 mln zł.

Podpisanie umów odbyło się w parku miejskim przy Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim. W spotkaniu tym uczestniczyli także Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Michał Mulawa oraz samorządowcy z województwa lubelskiego.

Zgodnie z zasadami programu Kolej+ Samorząd Województwa Lubelskiego wniesie do projektu wkład własny w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych i koszty niekwalifikowane, które w sumie wyniosą 517,4 mln zł netto. Łączny szacunkowy koszt projektów, na które podpisano umowy to 4 mld 246 mln zł brutto (3 mld 452 mln zł netto). Okres realizacji zadań przewidziany jest na lata 2023 – 2028.