12 jednostek OSP z powiatu łukowskiego otrzymało dotacje na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wręczenie zaświadczeń o otrzymaniu pieniędzy odbyło się 7 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. Dotacje trafiły do OSP Burzec, Dąbie, Fiukówka, Gręzówka, Krzywda, Okrzeja, Podosie, Radoryż Smolany, Serokomla, Świderki, Wojcieszków i Wola Bystrzycka.

Podczas spotkania wręczono dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatów ryckiego i łukowskiego. Dotacje wręczali m.in. komendant wojewódzki PSP w Lublinie nadbryg. Grzegorz Alinowski, poseł Sławomir Skwarek, komendant powiatowy KP PSP w Łukowie bryg. Paweł Wysokiński, starosta Dariusz Szustek oraz wicestarosta łukowski i jednocześnie prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łukowie Janusz Kozioł.

Promesy zostały przyznane na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia. W sumie do 12 jednostek OSP z terenu powiatu łukowskiego, prowadzących Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, trafiło 89 tys. 500 zł.

Jednostki z powiatu łukowskiego otrzymały następujące kwoty dotacji:

OSP Świderki – 14 260 zł

OSP Okrzeja – 11 920 zł

OSP Gręzówka – 11 400 zł

OSP Wojcieszków – 10 620 zł

OSP Burzec – 8 240 zł

OSP Wola Bystrzycka 7 760 zł

OSP Dąbie – 7 500 zł

OSP Radoryż Smolany – 6 460 zł

OSP Krzywda – 3 600 zł

OSP Podosie – 3 340 zł

OSP Fiukówka – 2 560 zł

OSP Serokomla – 1 840 zł