Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2022”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2022 rok”.

Kandydaturę do tytułu należy zgłaszać na formularzu, którego pobranie jest możliwe ze strony internetowej Komisji oraz ze strony Urzędu Miasta. Uzupełnione formularze należy składać na adres: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15, pokój nr 3, na parterze, do 9 grudnia.