Młodzież z Internatu Szkoły Policealnej –Medycznego Studium Zawodowego im. J. Korczaka w Łukowie bierze udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W ramach działań oprócz gazetek informacyjnych oraz warsztatów, młodzież stworzyła projekty koszulek oraz ulotki dotyczące profilaktyki przemocy. Wystawę koszulek można oglądać w Łukowskim Ośrodku Kultury do 17 listopada.

Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. To czas na mówienie o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

Hasło tegorocznej Kampanii 19 dni brzmi: „STACJA – EMPATYCZNI RAZEM MAMY MOC”.