„Jurand” to nowy bus do przewozu pasażerów zakupiony właśnie przez łukowską spółkę PKS. Dołączył on do „Zbyszka” i „Danusi”. Prezentacja pojazdu, który zasilił tzw. „flotę sienkiewiczowską” odbyła się 3 listopada w Woli Okrzejskiej.