Za nami obchody Dnia Edukacji Narodowej, zwanego potocznie dniem nauczyciela. Miejskie obchody tego święta odbyły się w Szkole Podstawowej nr 4. Hasłem przewodnim spotkania były słowa piosenki Wojciecha Młynarskiego, „Jeszcze w zielone gramy”.