Uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie złożyli ślubowanie. W uroczystości tej wzięli udział pierwszoklasiści wraz z wychowawczyniami oraz zaproszeni goście.