Ksiądz prałat Mirosław Łubik otrzymał złoty medal 40-lcia powstania NSZZ „Solidarność”. Odznaczenie przyznał Zarząd Regionu Mazowsze, honorując księdza prałata za zaangażowanie i wkład pracy na rzecz związku i jego członków.

Uroczyste wręczenie Mirosławowi Łubikowi medalu 40-lecia powstania NSZZ „Solidarność” odbyło się w kościele NMP Matki Kościoła. Odznaczenie wręczył Dariusz Paczuski, członek Zarządu Regionu Mazowsze oraz Witold Stępniewski, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Łukowie.

Ksiądz prałat Mirosław Łubik jest Honorowym Obywatelem Łukowa. W latach 80-tych wspierał działaczy Solidarności i pomagał osobom internowanym, działając w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, za co otrzymał odznakę honorową „Działacza opozycji antykomunistycznej”.

Były proboszcz parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie został również odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”.