W piątek 4 listopada odbędzie się oficjalnie zakończenie budowy ronda na drodze krajowej 63 oraz przebudowy ulic Popiełuszki i Przemysłowej w Łukowie. Oficjalne otwarcie inwestycji, odbędzie się przy nowym rondzie na skrzyżowaniu ulicy Radzyńskiej i Al. Króla Władysława Jagiełły.

Przebudowa ulic Przemysłowej i Popiełuszki, gdzie powstały dwa nowe ronda oraz budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Radzyńskiej i Al. Jagiełły, to drogowe inwestycje prowadzone w tym roku przez władze powiatu łukowskiego na terenie Łukowa. Koszt przebudowy ulic to blisko 9 mln zł, a budowy ronda – niespełna 5 mln zł. Ułożono też nową nawierzchnię na około kilometrowym odcinku tzw. małej obwodnicy Łukowa. Na te inwestycje powiat otrzymał 14 mln 250 tys. zł z Rządowego Funduszu Polski Ład. Z budżetu powiatu dołożono jedynie około 750 tys. zł. Prace wykonywała firma Strabag.

Oficjalne oddanie inwestycji do użytku odbędzie się w piątek 4 listopada. Spotkanie przy rondzie na ulicy Radzyńskiej rozpocznie się o godzinie 11.00.

Tymczasem, jak dowiedzieliśmy się podczas ostatniej sesji Rady Miasta, radny miejski Arkadiusz Pogonowski wystąpił już z inicjatywą uchwałodawczą o nadanie rondu na ul. Radzyńskiej imienia księdza Franciszka Salezego Jezierskiego. Ma być to realizacja zapisów uchwały podjętej dwa lata temu, w której radni zgodzili się na podjęcie działań mających na celu upamiętnienie pochodzącego z  ziemi łukowskiej duchownego, powieściopisarza, publicysty politycznego i działacza społeczno – oświatowego okresu oświecenia.