W czwartek 27 października odbędzie się w Łukowie sesja Rady Miasta. W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące m.in. nadania Ryszardowi Grafikowi  Honorowej Odznaki za Zasługi dla Łukowa oraz w sprawie ustanowienia roku 2023, Rokiem Henryka Jerzego Chmielewskiego „Papcia Chmiela”.

O nadanie Honorowej Odznaki za Zasługi dla Łukowa Ryszardowi Grafikowi, honorowemu prezesowi Koła Łuków Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, wystąpił Hufiec ZHP Łuków. Komisja Odznaki Honorowej pozytywnie zaopiniowała wniosek w tej sprawie. Ostateczną decyzję podejmie Rada Miasta.

Radni zdecydują również o losach wniosku klubu Razem Ponad Podziałami, który chce aby rok 2023 był w Łukowie rokiem Henryka Chmielewskiego, twórcy kultowych komiksów o Tytusie, Romku i Atomku.

W Łukowie powstał ostatnio mural przedstawiający Henryka Jerzego Chmielewskiego. Jest też uchwała Rady Miasta o nadaniu jednej z ulic miasta imienia Papcia Chmiela.