Jeżeli łukowscy radni powiedzą „tak”, to przestanie w mieście obowiązywać opłata z tytułu posiadania psa. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się właśnie w porządku obrad sesji, która odbędzie się w czwartek 27 października.

W uzasadnieniu do uchwały uchylającej konieczność ponoszenia opłaty za posiadanie psów czytamy, że i tak z roku na rok zmniejszają się wpływy z tego tytułu. Coraz więcej osób korzysta bowiem z przysługujących im zwolnień z opłaty. Jedną z takich sytuacji, kiedy opłata nie jest pobierana, jest sterylizacja zwierzęcia. Ponadto wpływy z opłaty za posiadanie psów w większości wydawane są na postępowania związane ze „ściągnięciem” tej opłaty.

Burmistrz Piotr Płudowski przedstawił więc radnym projekt uchwały aby zupełnie zrezygnować z pobierania opłaty za posiadanie psów. Dla budżetu miasta będzie to oznaczało mniejsze o 4 tys. zł wpływy i jednocześnie mniejsze o około 4 tys. zł wydatki, związane z pobieraniem opłaty. Decyzję radnych poznamy w czwartek 27 października.