Profilaktyka uzależnień stanowi stały element programów harcerskich. Od wielu lat druhny i druhowie z Hufca ZHP Łuków włączają tę tematykę w działania podczas różnych wyjazdów. Ostatnio tematy profilaktyczne poruszali podczas biwaku odbywającego się od 21 do 23 października w Miedzyrzecu Podlaskim.

W programie biwaku pod nazwą „Aktywny mózg” znalazł się autorski spektakl profilaktyczny „Mililitry, milisekundy, milimetry”. Harcerki i harcerzy odwiedzili strażacy z międzyrzeckiej OSP, ucząc ich podstaw pierwszej pomocy.  Odbył się także turniej „Fitness dla umysłu”. Młodzież wzięła udział w grze miejskiej „Wehikułem czasu przez Międzyrzec”. Biwak zakończył kominek „Trening z najlepszymi” oraz uroczysty apel.

Wyjazd doszedł do skutku dzięki przychylności pani Jolanty Modrzewskiej, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim. W skład komendy weszli: pwd. Karolina Lecyk – komendantka, hm. Anna Maksymowicz – zastępczyni komendantki, Natalia Reczek – oboźna oraz członkowie: pwd. Milena Latoch-Malesa, pwd. Małgorzata Bobruk, pwd. Sylwia Staniszewska, Iga Kowalska, hm. Michał Mojski, Alicja Żechowska. Gospodarzem przedsięwzięcia była 28. Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Czarne Stopy”.

Wyjazd został wsparty przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie.