Zespół Kumpele z Gręzówki, zespół „Jagódki” ze Żdzar oraz KGW Gręzówka brały udział w XVI Mazowieckim Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni”. Zespoły z Gręzówki zajęły na przeglądzie trzecie miejsce.

Mazowiecki Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów „Węgrowskie Barwy Jesieni” odbywał się
8 i 9 października w Węgrowie. Jest to konkurs, podczas którego seniorzy prezentują swój dorobek artystyczny przyciągając wielu pasjonatów muzyki i tańca. W przeglądzie udział wzięły zespoły śpiewacze, folklorystyczne, taneczne, kabaretowe, teatralne, literackie, kapele ludowe, a także duety i soliści z całego województwa mazowieckiego. Były też zespoły z Gręzówki i Żdżar. Kumpele i KGW wrócił do domu z nagrodami za zajęcie trzeciego miejsca.

w