Władze gminy Łuków podpisały umowę z firmą, która zajmie się budową sieci kanalizacji sanitarnej w pięciu miejscowościach. Większość pieniędzy na ten cel będzie pochodzić z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

W ramach zadania powstanie około 19 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Zostanie ona wybudowana w Ławkach, Gręzówce Kolonii, Gręzówce i Gręzówce Nowej oraz w Gołaszynie. Do kanalizacji zostanie podłączonych prawie trzy tysiące mieszkańców oraz lokalne firmy i budynki użyteczności publicznej, w tym szkoły, świetlice, biblioteki, czy ośrodki zdrowia. Prace potrwają dwa lata.

Ostatecznie prace będą kosztować prawie 16 mln 400 tys. zł. To o ponad 7 mln zł więcej niż planowano. Ponad połowa pieniędzy pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład.