W ostatnim czasie odbywały się konsultacje społeczne dotyczące budowy dużej obwodnicy Łukowa. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi do pięciu wariantów przebiegu tej drogi, zaproponowanych przez biuro projektowe i GDDKiA. Po spotkaniach w Gołaszynie i w Ławkach zgłoszone zostały dwa warianty społeczne. Jeden z nich zgłosił radny wojewódzki Ryszard Szczygieł, drugi – wójt Mariusz Osiak.

Wariant zgłoszony przez radnego Ryszarda Szczygła zakłada „odsunięcie” przebiegu obwodnicy na zachód od Łukowa (w stronę Ławek). Tę propozycję popierają mieszkańcy Gołaszyna. Jej słabą stroną jest poprowadzenie obwodnicy przez obszar Natura 2000, grunty podmokłe oraz terenu gdzie bytuje będący pod ochroną orlik. Temu wariantowi sprzeciwiają się mieszkańcy Ławek, według których tak poprowadzona obwodnica podzieli ich miejscowość. W tej sprawie mieszkańcy złożyli protest do inwestora, czyli do GDDKiA.

Mieszkańcy Ławek swoje niedozwolenie wyrazili na spotkaniu, które odbyło się 7 października. Tam też powstał zarys nowego, drugiego wariantu społecznego. Przedstawił go wójt Mariusz Osiak. Propozycja wójta zakłada wyznaczenie nowego śladu obwodnicy na odcinku od ulicy Poważe do Gołaszyna. Proponuje on przesunięcie obwodnicy za ulicę Zimna Woda i poprowadzenie jej brzegiem lasu nad zalewem oraz po granicy Łukowa i Ławek. Ten wariant również „wchodzi” w obszar Natura 2000, ale w mniejszym zakresie niż propozycja radnego wojewódzkiego.

Uwagi i społeczne warianty budowy obwodnicy Łukowa zostały wysłane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do Lublina. Teraz ich analizą zajmie się biuro projektowe, które przygotuje Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z Elementami Koncepcji Programowej oraz Dokumentów Przetargowych dla budowy obwodnicy. GDDKiA ma przedstawić efekty tych prac na kolejnych spotkaniach z mieszkańcami, które mają się odbyć jeszcze w tym roku.

Relacja ze spotkań z mieszkańcami 14 października w Master TV.